Framtiden I Våre Hender

Editing, Sound, Grade, Online

Framtidenivarehenderpravda
  • Editing Mina Nybakke

  • Sound Johannes Dekko

  • Grade Raymond Gangstad

  • Online Christian Vårdal

  • Post Producer Tine Teigene Dalen