Gilde Høst

Editing, Grade, Sound Design, Online

  • Editing Magnus Evensen

  • Grade Ghislain Rio

  • Sound Design Kristian Tybakken

  • Online Christian Vårdal

  • Post Producer Simon Samdal