Gjensidige Gjenåpne

Editing, Sound Design, Grade, Online

  • Editing Magnus Evensen

  • Sound Design Petter Fagelund

  • Grade Raymond Gangstad

  • Online Christian Vårdal

  • Post Producer Simon Samdal