Jegerprøven

Editing, Sound Design, Grade, Online

  • Production Company Filmmaker

  • Director Kalle Meidell

  • Editing Jørgen Berfendal

  • Sound Design Vidar Hemmingsen

  • Grade Raymond Gangstad

  • Online Jørgen Berfendal

  • Post Producer Simon Samdal