Kirkens Bymisjon - Deilig Er Jorden

Grade, Sound Design, Online

  • Grade Raymond Gangstad

  • Sound Design Johannes Dekko & Petter Fagelund

  • Online Eirik Aarnes Vik

  • Post Producer Simon Samdal